DB-1

Tablica demonstracyjna

Indeks kat. WMPLDB1

ean 5907624013131


Stopień ochrony: IP 40

Kategoria pomiarowa: CAT II 300 V

3 950,00 zł

4 858,50 zł brutto

Dostępny

Czas realizacji: do 30 dni

Szkolenie w zakresie instalacji elektrycznych

Tablica Sonel DB-1 pozwala na symulację pomiarów elektrycznych oraz uszkodzeń i nieprawidłowości w obwodach. Umożliwia prezentację pomiarów impedancji pętli zwarciowej, parametrów wyłącznika RCD, rezystancji izolacji, ciągłości połączeń ochronnych i wyrównawczych. Unikatową cechą jest możliwość prezentowania pomiarów uziemienia metodami technicznymi (3p, 4p), metodą techniczną z cęgami, metodą dwucęgową, jak i również z wykorzystaniem przyrządu do pomiaru pętli zwarcia.

Dla każdego pomiaru można zasymulować różne warunki pracy oraz pokazać typowe błędy i nieprawidłowości występujące w rzeczywistych instalacjach odbiorczych. Konstrukcja Sonel DB-1 umożliwia jej wykorzystanie w dowolnym miejscu pod warunkiem zasilenia napięciem 230 V. Wszystkie wykonywane pomiary z użyciem DB-1 nie ingerują w żaden sposób na instalację, do której zostanie podłączona tablica demonstracyjna.

Charakterystyka

Tablica DB-1 umożliwia zademonstrowanie sposobu przeprowadzenia następujących badań:

 • impedancji pętli zwarcia dla oceny warunku samoczynnego wyłączenia zasilania,
 • parametrów zabezpieczeń RCD,
 • rezystancji uziemień,
 • rezystywności gruntów,
 • ciągłości połączeń wyrównawczych,
 • rezystancji izolacji,
 • napięcia sieci zasilającej.

Możliwe jest zasymulowanie typowych usterek i nieprawidłowości w sieci odbiorczej.

Pomiary

Parametry techniczne tablicy DB-1 oraz właściwości poszczególnych funkcji:

 • Impedancja pętli zwarcia:
  • pomiar pętli zwarcia L-N prądami impulsowymi do 25 A i 60 ms,
  • pomiar pętli zwarcia L-PE prądami do 20 mA.
 • Parametry zabezpieczeń RCD (wyłącznik 30 mA):
  • pomiar czasu zadziałania wyłącznika RCD,
  • pomiar prądu zadziałania RCD,
  • pomiar rezystancji uziemienia,
  • pomiar napięcia dotykowego.
 • Rezystywność gruntów:
  • pomiar rezystywności metodą Wennera dla trzech rodzajów gruntów (31 Ωm, 295 Ωm oraz 5,9 kΩm).
 • Rezystancja uziemień. Pomiar metodą:
  • dwubiegunową,
  • trójbiegunową,
  • czteroprzewodową,
  • trójbiegunową z cęgami,
  • dwucęgową,
  • z wykorzystaniem miernika do pomiaru pętli zwarcia.
 • Ciągłość połączeń:
  • pomiar połączeń wyrównawczych i połączeń części przewodzących dostępnych.
 • Rezystancja izolacji:
  • pomiar izolacji L-N,
  • pomiar izolacji L-PE,
  • pomiar izolacji N-PE.
 • Pomiar napięcia:
  • pomiar napięć w gnieździe wtykowym.
 • Symulacja nieprawidłowości:
  • brak ciągłości przewodu uziemiającego (RE),
  • przekroczenie napięcia bezpiecznego podczas pomiaru RCD (UB),
  • przekroczony dopuszczalny prąd zadziałania RCD (IA),
  • przekroczony dopuszczalny czas zadziałania RCD (tA),
  • zbyt niska rezystancja izolacji L-N (RISO(L-N)),
  • zbyt niska rezystancja izolacji L-PE (RISO(L-PE)),
  • za duża impedancja pętli zwarcia (ZL).
 • Gniazdo sieciowe 230 V.