BEZPOŚREDNIO OD PRODUCENTA

WYSYŁKA OD 24H

DARMOWA DOSTAWA OD 500 ZŁ NETTO

DORADZTWO TECHNICZNE: 74 858 38 76
ZAMÓWIENIA: 722 007 389

0

MIC-5050

Mierniki rezystancji izolacji

Indeks kat. WMPLMIC5050

ean 5907624099685


Kategoria pomiarowa: CAT III 1000 V, CAT IV 600 V

Stopień ochrony: IP 67

Transmisja danych: Bluetooth, USB

Wyświetlacz: graficzny, monochromatyczny, podświetlany

8 985,00 zł

11 051,55 zł brutto

dostępny

Czas realizacji: do 7 dni

Pomiary z dopalaniem

Miernik rezystancji izolacji Sonel MIC-5050 to niezawodne narzędzie do mierzenia rezystancji izolacji do 20 TΩ. Przyrząd przeznaczony jest do badań kontrolnych ochrony przeciwporażeniowej w sieciach elektroenergetycznych prądu przemiennego. Służy do wykonywania pomiarów, których wyniki określają stan bezpieczeństwa instalacji.

Miernik jest polecany służbom elektroenergetycznym, które zajmują się kontrolowaniem stanu materiałów elektroizolacyjnych.

Cechy

  • Pomiar rezystancji izolacji
    • do 20 TΩ 
  • Napięcia pomiarowe wybierane w zakresie
    • 50…5000 V, 50…1000 V co 10 V, 1…5 kV co 25 V
  • Ciągłe wskazanie mierzonej rezystancji izolacji i prądu upływu
  • Samoczynne rozładowanie pojemności mierzonego obiektu po zakończeniu pomiaru rezystancji izolacji
  • Akustyczne wyznaczanie 5-sekundowych odcinków czasu, ułatwiające zdjęcie charakterystyk czasowych
  • Ustawiany czas pomiaru - maksymalnie 99'59'’
  • Odmierzane czasy pomiaru T1, T2 i T3 dla pomiaru jednego lub dwóch współczynników absorpcji z zakresu 1…600 s
  • Pomiar współczynników: polaryzacji (PI), absorpcji Ab1, Ab2, absorpcji dielektrycznej (DAR)
  • Wskazanie rzeczywistego napięcia pomiarowego podczas pomiaru
  • Prąd pomiarowy 1,2 mA, 3 mA lub 6 mA
  • Pomiar rezystancji izolacji metodą dwu- oraz trójprzewodową
  • Pomiary z wykorzystaniem przewodów o długości do 20 m
  • Zabezpieczenie przed pomiarem obiektu pod napięciem
  • Automatyczny pomiar kabli wielożyłowych za pomocą opcjonalnego adaptera AutoISO-5000 (dla MIC-10k1 maks. napięcie pomiarowe 5 kV)
  • Pomiar pojemności podczas pomiaru RISO
  • Pomiar temperatury (z wykorzystaniem opcjonalnej sondy ST-1)
  • Pomiar napięciem schodkowym (SV)
  • Pomiar współczynnika rozładowania dielektryka (DD)
  • Lokalizacja uszkodzenia (dopalanie)
  • Filtry cyfrowe do pomiarów przy dużych zakłóceniach
  • Może pracować w środowisku, w którym zakłócenia elektromagnetyczne wynoszą 400 kV
  • Pomiar napięć DC i AC w zakresie 0…750 V

Zastosowanie

Miernik MIC-5050 przeznaczony jest do pomiaru rezystancji izolacji obiektów elektroenergetycznych, tj, kable jedno i wielożyłowe, transformatory, silniki i generatory, kondensatory, wyłączniki oraz inne urządzenia stacji energetycznych. Ponadto jest dedykowany do pomiarów w obszarach, gdzie występują bardzo duże zaburzania elektromagnetyczne, np. na stacjach elektroenergetycznych z napięciem 765 kV lub wyższym.

Możliwości urządzenia

Wysoce wydajna przetwornica HV, z napięciem pomiarowym 5 kV i prądem 6 mA, umożliwia zmierzenie rezystancji izolacji do wartości 20 TΩ. Uzyskanie takiego wyniku czyni mierniki bezkonkurencyjnym. Trójprzewodowy pomiar rezystancji, z wykorzystaniem przewodu „GUARD”, eliminuje prądy upływu powierzchniowego, związane z zanieczyszczeniem izolacji, a tym samym zwiększając rzetelność uzyskiwanych wyników.

Miernik zmierzy temperaturę obiektu, konieczną do wyznaczenia współczynnika korekcji temperaturowej dla RISO. Ponadto, wskaże współczynnik absorpcji DAR i indeks polaryzacji PI oraz wartość rozładowania dielektryka DD. Urządzenie umożliwi ocenę kondycji izolacji, poprzez zadawanie napięcia pomiarowego narastająco w krokach (SV). Takie rozwiązanie sprawi, że dielektryk w dobrym stanie będzie dostarczał takich samych wyników, niezależnie od przyłożonego napięcia. Odchyłki uzyskanych wartości rezystancji ok. 25%, zaobserwowane na wykresie w poszczególnych krokach, mogą świadczyć o potencjalnych defektach izolacji.

MIC-5050 posiada unikalną zdolność wykonania pomiarów przewodów wielożyłowych, w jednej czynności łączeniowej, z wykorzystaniem przystawki AutoISO-5000. Rozwiązanie to skraca czas realizacji pomiarów obiektów powtarzalnych, jak np. kabli oświetlenia ulicznego.

Blisko 60 W przetwornica daje możliwość dopalenia miejsca uszkodzenia kabla, ułatwiając tym samym zlokalizowanie defektu przy wykorzystaniu metody reflektometrycznej, np. urządzeniem TDR-420. Wbudowane filtry cyfrowe, o czasie uśredniania 10, 30, 60, 100, 200 sek. oraz tzw. "smart" gwarantują uzyskanie stabilnych wyników pomiarów w obszarach silnych zakłóceń elektromagnetycznych.

Analiza danych

W urządzeniu, dzięki zastosowaniu podświetlanego, graficznego ekranu możliwe jest wykreślenie przebiegu rezystancji izolacji, napięcia oraz prądu w funkcji czasu. Operator, na podstawie trendu, jaki obrazuje charakterystyka wykresu, błyskawicznie może ocenić stan izolacji już w pierwszych chwilach od uruchomienia pomiaru. Uzyskuje tym samym pełną kontrolę nad badanym obiektem oraz rzetelny obraz stanu mierzonej izolacji. Ponadto, wykorzystując przesuwne znaczniki, może prześledzić przebieg pomiaru i sprawdzić uzyskane wartości rezystancji, dla dowolnej chwili aktualnego pomiaru oraz pomiarów wykonanych w przeszłości.

Instalując aplikacje mobilną lub program Sonel Reader użytkownik można gromadzić dane historyczne oraz porównywać je z bieżącymi wynikami, przeniesionymi z obszernej pamięci miernika. Takie rozwiązanie pozwala przygotować protokół z pomiarów, śledzić postęp degradacji izolacji i zaplanować prace remontowe.

Pomiary z dopalaniem

Miernik rezystancji izolacji Sonel MIC-5050 to niezawodne narzędzie do mierzenia rezystancji izolacji do 20 TΩ. Przyrząd przeznaczony jest do badań kontrolnych ochrony przeciwporażeniowej w sieciach elektroenergetycznych prądu przemiennego. Służy do wykonywania pomiarów, których wyniki określają stan bezpieczeństwa instalacji.

Miernik jest polecany służbom elektroenergetycznym, które zajmują się kontrolowaniem stanu materiałów elektroizolacyjnych.

Cechy

  • Pomiar rezystancji izolacji
    • do 20 TΩ 
  • Napięcia pomiarowe wybierane w zakresie
    • 50…5000 V, 50…1000 V co 10 V, 1…5 kV co 25 V
  • Ciągłe wskazanie mierzonej rezystancji izolacji i prądu upływu
  • Samoczynne rozładowanie pojemności mierzonego obiektu po zakończeniu pomiaru rezystancji izolacji
  • Akustyczne wyznaczanie 5-sekundowych odcinków czasu, ułatwiające zdjęcie charakterystyk czasowych
  • Ustawiany czas pomiaru - maksymalnie 99'59'’
  • Odmierzane czasy pomiaru T1, T2 i T3 dla pomiaru jednego lub dwóch współczynników absorpcji z zakresu 1…600 s
  • Pomiar współczynników: polaryzacji (PI), absorpcji Ab1, Ab2, absorpcji dielektrycznej (DAR)
  • Wskazanie rzeczywistego napięcia pomiarowego podczas pomiaru
  • Prąd pomiarowy 1,2 mA, 3 mA lub 6 mA
  • Pomiar rezystancji izolacji metodą dwu- oraz trójprzewodową
  • Pomiary z wykorzystaniem przewodów o długości do 20 m
  • Zabezpieczenie przed pomiarem obiektu pod napięciem
  • Automatyczny pomiar kabli wielożyłowych za pomocą opcjonalnego adaptera AutoISO-5000 (dla MIC-10k1 maks. napięcie pomiarowe 5 kV)
  • Pomiar pojemności podczas pomiaru RISO
  • Pomiar temperatury (z wykorzystaniem opcjonalnej sondy ST-1)
  • Pomiar napięciem schodkowym (SV)
  • Pomiar współczynnika rozładowania dielektryka (DD)
  • Lokalizacja uszkodzenia (dopalanie)
  • Filtry cyfrowe do pomiarów przy dużych zakłóceniach
  • Może pracować w środowisku, w którym zakłócenia elektromagnetyczne wynoszą 400 kV
  • Pomiar napięć DC i AC w zakresie 0…750 V

Zastosowanie

Miernik MIC-5050 przeznaczony jest do pomiaru rezystancji izolacji obiektów elektroenergetycznych, tj, kable jedno i wielożyłowe, transformatory, silniki i generatory, kondensatory, wyłączniki oraz inne urządzenia stacji energetycznych. Ponadto jest dedykowany do pomiarów w obszarach, gdzie występują bardzo duże zaburzania elektromagnetyczne, np. na stacjach elektroenergetycznych z napięciem 765 kV lub wyższym.

Możliwości urządzenia

Wysoce wydajna przetwornica HV, z napięciem pomiarowym 5 kV i prądem 6 mA, umożliwia zmierzenie rezystancji izolacji do wartości 20 TΩ. Uzyskanie takiego wyniku czyni mierniki bezkonkurencyjnym. Trójprzewodowy pomiar rezystancji, z wykorzystaniem przewodu „GUARD”, eliminuje prądy upływu powierzchniowego, związane z zanieczyszczeniem izolacji, a tym samym zwiększając rzetelność uzyskiwanych wyników.

Miernik zmierzy temperaturę obiektu, konieczną do wyznaczenia współczynnika korekcji temperaturowej dla RISO. Ponadto, wskaże współczynnik absorpcji DAR i indeks polaryzacji PI oraz wartość rozładowania dielektryka DD. Urządzenie umożliwi ocenę kondycji izolacji, poprzez zadawanie napięcia pomiarowego narastająco w krokach (SV). Takie rozwiązanie sprawi, że dielektryk w dobrym stanie będzie dostarczał takich samych wyników, niezależnie od przyłożonego napięcia. Odchyłki uzyskanych wartości rezystancji ok. 25%, zaobserwowane na wykresie w poszczególnych krokach, mogą świadczyć o potencjalnych defektach izolacji.

MIC-5050 posiada unikalną zdolność wykonania pomiarów przewodów wielożyłowych, w jednej czynności łączeniowej, z wykorzystaniem przystawki AutoISO-5000. Rozwiązanie to skraca czas realizacji pomiarów obiektów powtarzalnych, jak np. kabli oświetlenia ulicznego.

Blisko 60 W przetwornica daje możliwość dopalenia miejsca uszkodzenia kabla, ułatwiając tym samym zlokalizowanie defektu przy wykorzystaniu metody reflektometrycznej, np. urządzeniem TDR-420. Wbudowane filtry cyfrowe, o czasie uśredniania 10, 30, 60, 100, 200 sek. oraz tzw. "smart" gwarantują uzyskanie stabilnych wyników pomiarów w obszarach silnych zakłóceń elektromagnetycznych.

Analiza danych

W urządzeniu, dzięki zastosowaniu podświetlanego, graficznego ekranu możliwe jest wykreślenie przebiegu rezystancji izolacji, napięcia oraz prądu w funkcji czasu. Operator, na podstawie trendu, jaki obrazuje charakterystyka wykresu, błyskawicznie może ocenić stan izolacji już w pierwszych chwilach od uruchomienia pomiaru. Uzyskuje tym samym pełną kontrolę nad badanym obiektem oraz rzetelny obraz stanu mierzonej izolacji. Ponadto, wykorzystując przesuwne znaczniki, może prześledzić przebieg pomiaru i sprawdzić uzyskane wartości rezystancji, dla dowolnej chwili aktualnego pomiaru oraz pomiarów wykonanych w przeszłości.

Instalując aplikacje mobilną lub program Sonel Reader użytkownik można gromadzić dane historyczne oraz porównywać je z bieżącymi wynikami, przeniesionymi z obszernej pamięci miernika. Takie rozwiązanie pozwala przygotować protokół z pomiarów, śledzić postęp degradacji izolacji i zaplanować prace remontowe.

Pliki do pobrania

  • PDF

    MIC-10k1_5050 insobs v2.04 PL.pdf
    Instrukcja obsługi MIC-5050 / 10k1 PL
  • PDF

    MIC-10k1_5050 insobr v2.00 PL.pdf
    Instrukcja QuickStart MIC-5050 / 10k1 PL
  • PDF

    Sonel MIC Mobile insobs v1.00 PL.pdf
    Instrukcja obsługi Sonel MIC Mobile PL
  • PDF

    Akcesoria_do_Sonel_MIC_PL_v1.3.pdf
    Broszura akcesoria do MIC PL
  • PDF

    karta_kat_MIC-10k1_5050_PL_v2.11.pdf
    Karta katalogowa PL
  • PDF

    DZ_MIC-10k1_MIC-5050.pdf
    Deklaracja zgodności

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.